Elbilen erstatter kollektivtransport, og blir derfor en ekstra belastning på miljøet

En rapport fra PROSAM i 2009 bekrefter at elbilen i stor grad erstatter forurensende bilkjøring, ikke kollektivtransport. Men Ifølge denne rapporten er det bare 8 av 10 elbiler som erstatter fossilbilen for pendling til jobb.

Erfaring viser at elbilen fort blir bil nummer én som brukes til daglig. Den forurensende bilen blir stående parkert for bruk på lengre turer en gang i blant. Så mange som 87,6 prosent av de spurte i elbilforeningens spørreundersøkelse sier elbilen erstatter bruk av husholdningens fossilbil.

Kilde(r):
http://www.vegvesen.no/_attachment/120733/binary/225415/
http://www.elbil.no/nyheter/elbilisme/3019-elbilister-er-ikke-som-andre-bilister